Kamerstuk 29688-9

Brief van de collegevoorzitter van Actal over het tijdstip waarop het college over het onderhavige wetsvoorstel zal adviseren

Dossier: Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)


29 688
Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)

nr. 9
BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2006

Het Initiatiefwetsvoorstel toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten van de heer Crone ligt sinds 12 december 2005 voor aan Actal ter toetsing op de gevolgen voor de administratievelastendruk. Meerdere malen is met de heer Crone, dan wel het Ministerie van Financiën, overleg gevoerd over de gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel.

Actal toetst voorgenomen wetgeving op de kwaliteit van de kwantificering van de gevolgen voor de administratievelastendruk voor bedrijven en burgers. Tevens beschouwt Actal of binnen het doel van de wet alternatieven met minder administratieve lasten mogelijk zijn.

Om de toetsing zorgvuldig uit te kunnen voeren, moet een berekening van de gevolgen voor de administratievelastendruk worden opgesteld. De heer Crone heeft het Ministerie van Financiën verzocht deze berekening op te stellen. De kwantificering van de gevolgen voor de administratieve lasten heeft helaas op zich laten wachten.

Het Ministerie van Financiën heeft toegezegd dat de kwantificering eind maart 2006 gereed zal zijn. Actal zal medio april 2006 advies uitbrengen over het Initiatiefwetsvoorstel toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten.

R.L.O. Linschoten

Collegevoorzitter