29 688
Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten)

nr. 10
MEDEDELING

21 april 2006

In het kader van het initiatiefvoorstel van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke prijsstelling van basisbetaaldiensten (Wet toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten) heeft het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) advies uitgebracht. Het advies is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.