Gepubliceerd: 19 januari 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie markttoezicht media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29680-7.html
ID: 29680-7

29 680
Voorstel van wet van de leden Örgü en Bakker tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

nr. 7
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 19 januari 2006

I

In het opschrift van het stuk «Advies Raad van State en reactie van de indieners» (nr. 4) wordt na «Auteurswet» ingevoegd: 1912.

II

In het opschrift van het voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State (stuk nr. 5) wordt na «Mediawet» ingevoegd: en de Auteurswet 1912.

III

In het opschrift van de memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State (stuk nr. 6) wordt na «Mediawet» ingevoegd: en de Auteurswet 1912.