Kamerstuk 29680-12

Brief van het lid Van Wijngaarden ter overname en intrekking van het voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Dossier: Voorstel van wet van het lid Van Wijngaarden tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Gepubliceerd: 12 mei 2015
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29680-12.html
ID: 29680-12

Nr. 12 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 12 mei 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat de behandeling van dit voorstel van wet door geen der leden van de fracties zal worden voortgezet. In verband hiermee neem ik het voorstel van wet over en trek ik het voorstel hierbij in.

Van Wijngaarden