Kamerstuk 29680-11

Regeling verstrekking programmagegevens; Brief waarin Tweede Kamerlid Weekers meedeelt dat hij en de heer Van der Ham de verdediging van dit wetsvoorstel overnemen

Dossier: Voorstel van wet van het lid Van Wijngaarden tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Gepubliceerd: 12 december 2006
Indiener(s):
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie markttoezicht media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29680-11.html
ID: 29680-11

29 680
Voorstel van wet van de leden Örgü en Bakker tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

nr. 11
BRIEF VAN HET LID WEEKERS

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 11 december 2006

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de leden Örgu en Bakker de verdere verdediging van het initiatiefvoorstel zal plaats hebben door ondergetekende en de heer Van der Ham.

Weekers