Gepubliceerd: 1 juli 2004
Indiener(s):
Onderwerpen: cultuur en recreatie economie markttoezicht media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29680-1.html
ID: 29680-1

29 680
Voorstel van wet van de leden Örgü en Bakker tot wijziging van de Mediawet (regeling verstrekking programmagegevens)

nr. 1
GELEIDENDE BRIEF

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 juli 2004

Hierbij doen wij u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Mediawet (regeling verstrekking programmagegevens).

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Örgü

Bakker