Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2024, 1400 uur
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag