Wetsvoorstel 36560-XV - 15 mei 2024
Indieners: Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag