Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag