Wetsvoorstel 36560-IV - 15 mei 2024
Indiener: Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag