Wetsvoorstel 36550-IIA - 15 april 2024

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd