Wetsvoorstel 36550-C - 15 april 2024
Indieners: Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 17 mei 2024 te 1400 uur
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd