Wetsvoorstel 36550-B - 15 april 2024
Indieners: Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Marnix van Rij (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 17 mei 2024 te 1400 uur
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd