Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2023
Status: Aangenomen
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting