Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet