Wetsvoorstel 36440 - 3 oktober 2023
Indiener: Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Voorstel van wet