Wetsvoorstel 36420 - 19 september 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 oktober 2023
Status: Aangenomen
Stemmen - uitstellen
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Ter bespreking (procedurevergadering)
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd