Wetsvoorstel 36401 - 29 augustus 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeld
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Controversieel - niet controversieel verklaren [start proces agenderen voor pv] (commissie)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd