Wetsvoorstel 36393 - 10 juli 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 september 2023 om 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering