Wetsvoorstel 36301 - 10 februari 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 22 februari 2023 te 1400 uur De commissie spreekt het voornemen uit blanco verslag uit te brengen
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)