Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2022
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Leveren inbreng
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen