Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 december 2022 te 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Voorstel van wet