Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023
Ter bespreking (procedurevergadering)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)