Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 10 november 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Ter bespreking (procedurevergadering)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)