Wetsvoorstel 36200-A - 20 september 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2022
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)