Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vastgesteld op 6 oktober 2022 te 1200 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet