Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Lijst van vragen en antwoorden
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering