Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 juli 2022
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Inbreng - feitelijke vragen