Wetsvoorstel 36088 - 26 april 2022

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 16 mei 2022 om 1400 uur
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)