Wetsvoorstel 35925-IIA - 21 september 2021
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)