Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Ter informatie
Behandelen [geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg