Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd