Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Reeds behandeld via inbreng feitelijke vragen met inbrengdatum 10 juni 2021 De minister is verzocht haar antwoorden uiterlijk 21 juni 2020 aan de Kamer te sturen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd