Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Behandeld
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag