Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juli 2021
Status: Aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Voorstel van wet