Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
Inbreng - feitelijke vragen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd