Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd