Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie (in afwachting van het advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop)
Ter bespreking (procedurevergadering)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)