Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd