Wetsvoorstel 35650-C - 30 november 2020
Indieners: Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66), Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd