Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 27 oktober te 1000 uur
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd