Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Behandeling van het wetsvoorstel voortzetten
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport