Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]