Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 24 september 2020
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport