Wetsvoorstel 35470-XII - 20 mei 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Blanco verslag geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd