Wetsvoorstel 35470-VII - 20 mei 2020
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd