Wetsvoorstel 35470-V - 20 mei 2020
Indiener: Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - zonder stemming aannemen
Leveren inbreng
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd