Wetsvoorstel 35470-IV - 20 mei 2020
Indiener: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Brief Algemene Rekenkamer
Stemmen - zonder stemming aannemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd