Wetsvoorstel 35470-B - 20 mei 2020
Indieners: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd