Wetsvoorstel 35470-B - 20 mei 2020
Indieners: Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd