Wetsvoorstel 35470-A - 20 mei 2020
Indiener: Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd